وهومن

انجمن علمی دامپزشکی دانشگاه شیراز

ورود به حساب کاربری

حساب کاربری ندارید؟

رمزتان را فراموش کرده‌اید؟

رویدادهای تخصصی دامپزشکی

اصول معاینه در حیوانات خانگی

اصول معاینه در حیوانات خانگی

12 الی 19 آذرماه 1400
500000 تومان
اصول اولیه‌ی معاینه‌ی پرندگان زینتی

اصول اولیه‌ی معاینه‌ی پرندگان زینتی

4 شهریورماه 1400
70000 تومان
اقدامات اورژانسی برای پرندگان زینتی

اقدامات اورژانسی برای پرندگان زینتی

3 تیرماه 1400
45000 تومان
آشنایی با اصول اولیه‌ی تکنیک ELISA

آشنایی با اصول اولیه‌ی تکنیک ELISA

13 خردادماه 1400
پایان ثبت‌نام
دامپزشکی مبتنی بر شواهد

دامپزشکی مبتنی بر شواهد

9 خردادماه 1400
پایان ثبت‌نام
مبانی، اصول اولیه و آشنایی با جراحی تعویض مفصل

مبانی، اصول اولیه و آشنایی با جراحی تعویض مفصل

7 خردادماه 1400
69000 تومان
اصول کاربردی واکسیناسیون در نشخوارکنندگان

اصول کاربردی واکسیناسیون در نشخوارکنندگان

17 و 24 اردی‌بهشت‌ماه 1400
79000
دارودرمانی کاربردی در پرندگان زینتی

دارودرمانی کاربردی در پرندگان زینتی

2 اردی‌بهشت‌ماه 1400
59000 تومان
سلسله نشست انتقال تجربه با محوریت نگارش مقالات علمی و مطبوعاتی

سلسله نشست انتقال تجربه با محوریت نگارش مقالات علمی و مطبوعاتی

4 الی 24 فروردین‌ماه 1400
پایان ثبت‌نام
اصول مدیریت حیات وحش، دامپزشکی حیات وحش و حفاظت

اصول مدیریت حیات وحش، دامپزشکی حیات وحش و حفاظت

26 و 27 فروردین‌ماه 1400
پایان ثبت‌نام
دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: پروتوکل اقدامات اورژانسی

دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: پروتوکل اقدامات اورژانسی

15 فروردین‌ماه 1400
25000 تومان
مدیریت بهداشتی مزارع پرورش ماهی در سیستم آکواپونیک

مدیریت بهداشتی مزارع پرورش ماهی در سیستم آکواپونیک

20 فروردین‌ماه 1399
64000 تومان
دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: اورژانس و بیهوشی در تروما

دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: اورژانس و بیهوشی در تروما

13 فروردین‌ماه 1400
25000 تومان
دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: داروهای کاربردی در اورژانس

دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: داروهای کاربردی در اورژانس

11 فروردین‌ماه 1400
20000 تومان
اصول استفاده از گرافت‌های پوستی در سگ و گربه

اصول استفاده از گرافت‌های پوستی در سگ و گربه

11 فروردین‌ماه 1400
پایان ثبت‌نام
دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: اورژانس اختصاصی اسب‌ها

دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: اورژانس اختصاصی اسب‌ها

9 فروردین‌ماه 1400
20000 تومان
مدیریت زخم در دام کوچک

مدیریت زخم در دام کوچک

9 فروردین‌ماه 1400
پایان ثبت‌نام
دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: اورژانس چشم در حیوانات

دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: اورژانس چشم در حیوانات

7 فروردین‌ماه 1400
20000 تومان
دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: انتقال خون در اورژانس

دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: انتقال خون در اورژانس

5 فروردین‌ماه 1400
25000 تومان
دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: اصول و تکنیک‌های مایع‌درمانی

دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: اصول و تکنیک‌های مایع‌درمانی

3 فروردین‌ماه 1400
25000 تومان
دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: مقدمه و آشنایی با اورژانس

دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: مقدمه و آشنایی با اورژانس

1 فروردین‌ماه 1400
رایگان
بیولوژی کاربردی، تغذیه و نگهداری پرندگان زینتی

بیولوژی کاربردی، تغذیه و نگهداری پرندگان زینتی

29 اسفندماه 1399
15000 تومان
بیولوژی کاربردی، تغذیه و نگهداری خزندگان خانگی

بیولوژی کاربردی، تغذیه و نگهداری خزندگان خانگی

28 اسفندماه 1399
15000 تومان
مبانی کاربردی دندانپزشکی در حیوانات خانگی

مبانی کاربردی دندانپزشکی در حیوانات خانگی

24 اسفندماه 1399
45000 تومان
اصول معاینه‌ی تخصصی قلب و عروق در دام‌های کوچک

اصول معاینه‌ی تخصصی قلب و عروق در دام‌های کوچک

17 اسفندماه 1399
پایان ثبت‌نام
تصویربرداری نخاع در حیوانات خانگی

تصویربرداری نخاع در حیوانات خانگی

15 اسفندماه 1399
پایان ثبت‌نام
اصول تفسیر رادیوگراف‌های قلب و عروق در حیوانات خانگی

اصول تفسیر رادیوگراف‌های قلب و عروق در حیوانات خانگی

4 بهمن‌ماه 1399
90000 تومان
آشنایی با طب اگزوتیک

آشنایی با طب اگزوتیک

2 بهمن‌ماه 1399
39000 تومان
سوفل قلبی و نحوه‌ی برخورد با آن در حیوانات کوچک

سوفل قلبی و نحوه‌ی برخورد با آن در حیوانات کوچک

26 دی‌ماه 1399
پایان ثبت‌نام
رفتارشناسی و اختلالات رفتاری گربه

رفتارشناسی و اختلالات رفتاری گربه

25 دی‌ماه 1399
پایان ثبت‌نام

© 1399 | انجمن علمی دامپزشکی دانشگاه شیراز

انجمن علمی دامپزشکی دانشگاه شیراز

معرفی کوتاه

وبسایت وهومن، در آذرماه 1399 تأسیس گردید تا جایگزینی جامع‌تر و پیشرفته‌تر برای وبسایت سابق این مجموعه (وبسایت انجمن علمی علوم‌پایه) باشد.