دسترسی آفلاین

دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: داروهای کاربردی در اورژانس
11 فروردین‌ماه 1399
20000 تومان

اصول استفاده از گرافت‌های پوستی در سگ و گربه
11 فروردین‌ماه 1400
20000 تومان

دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: اورژانس اختصاصی اسب‌ها
9 فروردین‌ماه 1399
20000 تومان

دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: اورژانس چشم در حیوانات
7 فروردین‌ماه 1399
20000 تومان

دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: انتقال خون در اورژانس
5 فروردین‌ماه 1399
25000 تومان

دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: اصول و تکنیک‌های مایع‌درمانی
3 فروردین‌ماه 1399
25000 تومان

دوره‌ی اورژانس دامپزشکی: مقدمه و آشنایی با اورژانس
1 فروردین‌ماه 1400
رایگان

بیولوژی کاربردی، تغذیه و نگهداری پرندگان زینتی
29 اسفندماه 1399
15000 تومان

بیولوژی کاربردی، تغذیه و نگهداری خزندگان خانگی
28 اسفندماه 1399
15000 تومان

مبانی کاربردی دندانپزشکی در حیوانات خانگی
24 اسفندماه 1399
45000 تومان

اصول تفسیر رادیوگراف‌های قلب و عروق در حیوانات خانگی
4 بهمن‌ماه 1399
90000 تومان

آشنایی با طب اگزوتیک
2 بهمن‌ماه 1399
39000 تومان

اصول و نکات کاربردی درمان‌های آنتی‌بیوتیکی در حیوانات مزرعه
18 دی‌ماه 1399
49000 تومان

تعیین حالت‌گماری اختصاصی برای تشخیص مشکلات اورتوپدی و تروماتولوژی حیوانات کوچک
23 آذر 1399
39000 تومان

آشنایی با اصول و مبانی دامپزشکی هسته‌ای
14 آذر 1399
15000 تومان

بررسی ویژگی‌ها و آشنایی با نژادهای گربه
7 آذر 1399
20000 تومان