جزوه‌پدیا

جزوه‌پدیا، جدیدترین خدمت انجمن علمی دامپزشکی دانشگاه شیراز به دانشجویان این دانشکده‌است. طراحی و پیاده‌سازی این ایده، نزدیک به دو‌ماه به طول انجامید؛ ولی در صورت موفقیت در ارائه‌ی خدمات، می‌تواند گره از یکی از بزرگترین مشکلات دوران دانشجویی باز کند؛ مشکل پیدا کردن جزوه برای شب‌های امتحان…
جزوه‌پدیا هنوز مراحل اولیه‌ی انتشار را می‌گذراند؛ بنابراین، خواهشمندیم تا کامل‌شدن قابلیت‌های این سرویس، شکیبا باشید. در صورتی که جزوه‌ای در اختیار دارید و یا مشکلی را روی سیستم پیدا کرده‌اید، لطفاً با پشتیبانی سایت تماس حاصل فرمائید.استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز