وهومن

انجمن علمی دامپزشکی دانشگاه شیراز

ورود به حساب کاربری

حساب کاربری ندارید؟

رمزتان را فراموش کرده‌اید؟

جزوه‌پدیا

جزوه‌پدیا، جدیدترین خدمت انجمن علمی دامپزشکی دانشگاه شیراز به دانشجویان این دانشکده‌است. طراحی و پیاده‌سازی این ایده، نزدیک به دو‌ماه به طول انجامید؛ ولی در صورت موفقیت در ارائه‌ی خدمات، می‌تواند گره از یکی از بزرگترین مشکلات دوران دانشجویی باز کند؛ مشکل پیدا کردن جزوه برای شب‌های امتحان…
جزوه‌پدیا هنوز مراحل اولیه‌ی انتشار را می‌گذراند؛ بنابراین، خواهشمندیم تا کامل‌شدن قابلیت‌های این سرویس، شکیبا باشید. در صورتی که جزوه‌ای در اختیار دارید و یا مشکلی را روی سیستم پیدا کرده‌اید، لطفاً با پشتیبانی سایت تماس حاصل فرمائید.

کالبدگشایی و نمونه‌برداری

ارتوپدی و بیماری‌های اندام‌های حرکتی

جراحی عمومی دام‌های بزرگ

بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ 1

مامایی و تولیدمثل دام

بیماری‌های پرندگان اهلی

دکتر فاطمه نمازی

استاد گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

دکتر عزیزاله خداکرم تفتی

استاد گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

دکتر نصراله احمدی

استاد گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

دکتر امین بی‌غم صادق

استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

دکتر ابوتراب طباطبایی نایینی

استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

دکتر عبدالحمید میمندی پاریزی

استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

© 1399 | انجمن علمی دامپزشکی دانشگاه شیراز

انجمن علمی دامپزشکی دانشگاه شیراز

معرفی کوتاه

وبسایت وهومن، در آذرماه 1399 تأسیس گردید تا جایگزینی جامع‌تر و پیشرفته‌تر برای وبسایت سابق این مجموعه (وبسایت انجمن علمی علوم‌پایه) باشد.