دوره‌ی فشرده‌ی طراحی پوستر با این‌دیزاین

جلسه‌ی اول دوره با محوریت آشنایی با اجزای پوستر و ظرائف مربوط به چیدمان اجزاء برگزار گردید. https://dl.shirazvetschool.ir/Vohuman/Designing%20a%20Poster%20With%20InDesign%20-%20Lesson%2001.mp4 جلسه‌ی دوم، با محوریت آموزش کلی کار با نرم افزار این‌دیزاین برگزار گردید که ویدیوی آن را از طریق فریم زیر می‌توانید مرور کنید: https://dl.shirazvetschool.ir/Vohuman/Designing%20a%20Poster%20With%20InDesign%20-%20Lesson%2002.mp4 دانلود ویدئوی جلسه‌ی اول دانلود ویدئوی جلسه‌ی دوم دانلود فایل‌های کلاس توضیحات […]