وهومن

انجمن علمی دامپزشکی دانشگاه شیراز

ورود به حساب کاربری

حساب کاربری ندارید؟

رمزتان را فراموش کرده‌اید؟

اصول معاینه‌ی دام

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

دکتر نوشین درخشنده

استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

دکتر علی‌اصغر چالمه

استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

دکتر علی حاجی‌محمدی

استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

© 1399 | انجمن علمی دامپزشکی دانشگاه شیراز

انجمن علمی دامپزشکی دانشگاه شیراز

معرفی کوتاه

وبسایت وهومن، در آذرماه 1399 تأسیس گردید تا جایگزینی جامع‌تر و پیشرفته‌تر برای وبسایت سابق این مجموعه (وبسایت انجمن علمی علوم‌پایه) باشد.