وهومن

انجمن علمی دامپزشکی دانشگاه شیراز

ورود به حساب کاربری

حساب کاربری ندارید؟

رمزتان را فراموش کرده‌اید؟

جراحی عمومی دام‌های بزرگ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

دکتر امین بیغم صادق

استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

دکتر ابوتراب طباطبایی نایینی

استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

دکتر عبدالحمید میمندی پاریزی

استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

© 1399 | انجمن علمی دامپزشکی دانشگاه شیراز

انجمن علمی دامپزشکی دانشگاه شیراز

معرفی کوتاه

وبسایت وهومن، در آذرماه 1399 تأسیس گردید تا جایگزینی جامع‌تر و پیشرفته‌تر برای وبسایت سابق این مجموعه (وبسایت انجمن علمی علوم‌پایه) باشد.