وهومن

انجمن علمی دامپزشکی دانشگاه شیراز

ورود به حساب کاربری

حساب کاربری ندارید؟

رمزتان را فراموش کرده‌اید؟

بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ 1

1

2

2

3

4

4

5

6

7

8

دکتر علی‌اصغر چالمه

استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

دکتر محسن قانع

استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

دکتر مهرداد پورجعفر

استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

دکتر علی حاجی‌محمدی

استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

© 1399 | انجمن علمی دامپزشکی دانشگاه شیراز

انجمن علمی دامپزشکی دانشگاه شیراز

معرفی کوتاه

وبسایت وهومن، در آذرماه 1399 تأسیس گردید تا جایگزینی جامع‌تر و پیشرفته‌تر برای وبسایت سابق این مجموعه (وبسایت انجمن علمی علوم‌پایه) باشد.