وهومن

انجمن علمی دامپزشکی دانشگاه شیراز

ورود به حساب کاربری

حساب کاربری ندارید؟

رمزتان را فراموش کرده‌اید؟

بیماری‌های پرندگان اهلی

1

1

2

4

4

5

5

دکتر سیده عالمه حسینیان

استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

دکتر نجمه مصلح

استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

دکتر بهمن عبدی

استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

© 1399 | انجمن علمی دامپزشکی دانشگاه شیراز

انجمن علمی دامپزشکی دانشگاه شیراز

معرفی کوتاه

وبسایت وهومن، در آذرماه 1399 تأسیس گردید تا جایگزینی جامع‌تر و پیشرفته‌تر برای وبسایت سابق این مجموعه (وبسایت انجمن علمی علوم‌پایه) باشد.