شورای مرکزی

انجمن علمی دامپزشکی دانشگاه شیراز، از سال 1399 و با ادغام چهار انجمن علمی «علوم پایه»، «پاتوبیولوژی»، «بهداشت مواد غذایی» و «علوم درمانگاهی» فعالیت خود را آغاز نمود و از اعضای سابق انجمن علمی علوم‌پایه‌ی دامپزشکی دانشگاه شیراز تشکیل شده است.
انجمن علمی علوم‌پایه پیش از این به کسب 8 مقام دانشگاهی در جشنواره نشریات دانشگاه شیراز و جشنواره‌ی حرکت نائل آمده بود.
در حال حاضر، سرکار خانم فائزه فلاحت‌نژاد به عنوان دبیر انجمن علمی دامپزشکی مشغول به فعالیت هستند و به همراه تیمی متشکل از 8 عضو دیگر، شورای مرکزی این انجمن را تشکیل می‌دهند.

نام

فائزه

نام خانوادگی

فلاحت‌نژاد

سال ورود

1396

دبیر انجمن علمی دامپزشکی

نام

مریم

نام خانوادگی

کبیری

سال ورود

1397

مسئول کمیته‌ی ترویجی

نام

مریم

نام خانوادگی

رجایی

سال ورود

1398

مسئول کمیته‌ی تولید محتوا

نام

فرزان

نام خانوادگی

فقیهی

سال ورود

1398

مسئول کمیته‌ی برنامه‌ریزی

نام

مائده

نام خانوادگی

معصومی

سال ورود

1398

مسئول کمیته‌ی مولتی‌مدیا

نام

پدیده

نام خانوادگی

ضیغم‌پور

سال ورود

1398

مسئول کمیته‌ی روابط عمومی

نام

یاسمن

نام خانوادگی

بازی‌پور

سال ورود

1397

سردبیر نشریه‌ی وهومن

نام

زهرا

نام خانوادگی

دادوند

سال ورود

1394

مسئول کمیته‌ی برنامه‌ریزی

نام

آرتین

نام خانوادگی

شیبانی

سال ورود

1395

مسئول کمیته‌ی مستند‌سازی