تراژدی سودان: داستان آخرین کرگدن نر سفید شمالی

کارم را در سن 26 سالگی، با پوشش اخبار جنگی آغاز کردم و به کوزوو، آنگولا، غزه، افغانستان و کشمیر رفتم. تصور می‌کردم که برای ثبت و به‌ تصویر‌کشیدن جنگ و خشونت آفریده شده‌ام و می‌انگاشتم که قدرتمندترین داستان‌ها، به تحجر، ویرانی و وحشی‌گری گره خورده‌اند. روشن‌گری در مورد نبردها و درگیری‌ها، اهمیت زیادی دارد؛ […]